Giao hàng ở Nga và các nước khác

Анализаторы, системы управления вибростендами, сейсмостанции и пр. ZETLAB

Đã hơn 10 năm TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII) cung cấp анализаторы, системы управления вибростендами, сейсмостанции, системы поверок и аттестаций, цифровые датчики, контроллеры, модули ацп цап, усилители сигналов, согласующие устройства, аксессуары. Kinh nghiệm tích lũy được và việc sử dụng linh kiện từ các nhà sản xuất hàng đầu là lý do chính khiến người tiêu dùng lựa chọn chúng tôi
Danh mục sản phẩm ZETLAB

Về công ty ZETLAB

Thông tin pháp lý
Компания Электронные технологии и метрологические системы (ZETLAB) основана в 1992 году в г. Зеленоград на базе СКБ ФГУП ВНИИФТРИ. ЭТМС производит десятки различных модулей и устройств, на основе которых создаются системы сбора и обработки информации.
 • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

  Высокие технические характеристики изделий и соответствующий им уровень профессионализма коллектива ZETLAB уже по достоинству оценили ведущие предприятия.
 • ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

  Гибкая ценовая политика позволяет сократить время и расходы заказчика при создании многофункциональных измерительных систем, полностью удовлетворяющих его требованиям.
 • ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  На предприятии накоплен большой опыт разработки алгоритмов цифровой обработки сигналов, в том числе и для сигнальных процессоров.

Catalog sản phẩm ZETLAB

Анализаторы, системы управления вибростендами, сейсмостанции, системы поверок и аттестаций, цифровые датчики, контроллеры, модули АЦП ЦАП, усилители сигналов, согласующие устройства, аксессуары
 • Анализаторы ZETLAB
  Анализаторы
  ZET 017-U8, 017-U4, 017-U и др.
 • Системы управления вибростендами ZETLAB
  Системы управления вибростендами
  ZET 017-U и др.
 • Тензометрические системы ZETLAB
  Тензометрические системы
  ZET 017-T16 и др.
 • Сейсмостанции: датчики, регистраторы ZETLAB
  Сейсмостанции: датчики, регистраторы
  ZET 048-C VER. 1, VER. 2 и др.
 • Контроль параметров электроцепей ZETLAB
  Контроль параметров электроцепей
  ZET 452 MP и др.
 • Усилители сигналов ZETLAB
  Усилители сигналов
  ZET 410, 412, 420, 430 и др.
 • Модули АЦП ЦАП ZETLAB
  Модули АЦП ЦАП
  ZET 210, 220, 230, 302 и др.
 • Тензо- и термометрические датчики ZETLAB
  Тензо- и термометрические датчики
  ZET 7010, ZET 7110, ZET 7111 и др.
 • Датчики давления ZETLAB
  Датчики давления
  ZET 7012-I-VER.1 и др.
 • Акселерометры и сейсмические датчики ZETLAB
  Акселерометры и сейсмические датчики
  ZET 7155б ZET 7152-N и др.
 • Датчики перемещения, энкодеры ZETLAB
  Датчики перемещения, энкодеры
  ZET 7054, ZET 7060-E и др.
 • Контроллеры и генераторы ZETLAB
  Контроллеры и генераторы
  ZET 7161, ZET 7060-R и др.
 • Преобразователи ZETLAB
  Преобразователи
  акустич. эмиссии, интерфейсов и др.
 • Микрофоны и гидрофоны ZETLAB
  Микрофоны и гидрофоны
  МПА 216 и др.
 • Датчики пульсации, кавитации, оборотов ZETLAB
  Датчики пульсации, кавитации, оборотов
  PS 2001-50-01 и др.
 • Системы измерения ZETLAB
  Системы измерения
  СДЛ-048, СКСВ, АСИ и др.
 • Системы поверок ZETLAB
  Системы поверок
  ZET 017 и др.
 • SCADA системы ZETLAB
  SCADA системы
  ZETVIEW, SCADA проекты и др.
 • Аксессуары и опции ZETLAB
  Аксессуары и опции
  АК15, АК16, АК21, АК24, АМ50 и др.
 • Программное обеспечение ZETLAB
  Программное обеспечение
  ZETLAB DEMO, BASE и др.

Bộ tuyển chọn sản phẩm ZETLAB

Bạn hãy lựa chọn phương thức đặt hàng hoặc nhận thông tin về đặc điểm, giá cả và thời gian giao hàng thuận tiện nhất.
 1. Bảng giá

  Hãy xem thông tin mức giá của chúng tôi, bằng cách nhận bảng giá hoặc đề xuất thương mại chính thức cho sản phẩm ZETLAB.

 2. Tư vấn

  Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để nhận được những phương án phù hợp nhất theo đặc điểm kỹ thuật và ngân sách ZETLAB

 3. Bộ tuyển chọn sản phẩm tương tự

  Hãy cho chúng tôi biết nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đề xuất hấp dẫn theo các tham số và phạm vi giá ZETLAB

 4. Đơn hàng và giao hàng

  Hãy gửi cho chúng tôi đơn đặt hàng để nhận hóa đơn, hợp đồng mua bán cho pháp nhân, cá nhân đối với hàng hóa ZETLAB

Bảng thông tin ZETLAB

Tìm hiểu thêm về sản phẩm của công ty ZETLAB.

TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII)

Các câu hỏi về bán hàng và hỗ trợ hãy liên hệ thành phố
Bạn hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ: