تحویل در سراسر روسیه و به سایر کشورها

Анализаторы, системы управления вибростендами, сейсмостанции и пр. ZETLAB

برای بیش از 10 سال گروه شرکت های "تکنولوژی های جدید" (New Technologies) анализаторы, системы управления вибростендами, сейсмостанции, системы поверок и аттестаций, цифровые датчики, контроллеры, модули ацп цап, усилители сигналов, согласующие устройства, аксессуары را تحویل میدهد. تجربه انباشته شده و استفاده از قطعات تولید کنندگان پیشرو دلیل اصلی انتخاب ما توسط مصرف کنندگان است
کاتالوگ محصولات ZETLAB

درباره شرکت ZETLAB

اطلاعات حقوقی
Компания Электронные технологии и метрологические системы (ZETLAB) основана в 1992 году в г. Зеленоград на базе СКБ ФГУП ВНИИФТРИ. ЭТМС производит десятки различных модулей и устройств, на основе которых создаются системы сбора и обработки информации.
 • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

  Высокие технические характеристики изделий и соответствующий им уровень профессионализма коллектива ZETLAB уже по достоинству оценили ведущие предприятия.
 • ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

  Гибкая ценовая политика позволяет сократить время и расходы заказчика при создании многофункциональных измерительных систем, полностью удовлетворяющих его требованиям.
 • ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  На предприятии накоплен большой опыт разработки алгоритмов цифровой обработки сигналов, в том числе и для сигнальных процессоров.

کاتالوگ محصولات ZETLAB

Анализаторы, системы управления вибростендами, сейсмостанции, системы поверок и аттестаций, цифровые датчики, контроллеры, модули АЦП ЦАП, усилители сигналов, согласующие устройства, аксессуары
 • Анализаторы ZETLAB
  Анализаторы
  ZET 017-U8, 017-U4, 017-U и др.
 • Системы управления вибростендами ZETLAB
  Системы управления вибростендами
  ZET 017-U и др.
 • Тензометрические системы ZETLAB
  Тензометрические системы
  ZET 017-T16 и др.
 • Сейсмостанции: датчики, регистраторы ZETLAB
  Сейсмостанции: датчики, регистраторы
  ZET 048-C VER. 1, VER. 2 и др.
 • Контроль параметров электроцепей ZETLAB
  Контроль параметров электроцепей
  ZET 452 MP и др.
 • Усилители сигналов ZETLAB
  Усилители сигналов
  ZET 410, 412, 420, 430 и др.
 • Модули АЦП ЦАП ZETLAB
  Модули АЦП ЦАП
  ZET 210, 220, 230, 302 и др.
 • Тензо- и термометрические датчики ZETLAB
  Тензо- и термометрические датчики
  ZET 7010, ZET 7110, ZET 7111 и др.
 • Датчики давления ZETLAB
  Датчики давления
  ZET 7012-I-VER.1 и др.
 • Акселерометры и сейсмические датчики ZETLAB
  Акселерометры и сейсмические датчики
  ZET 7155б ZET 7152-N и др.
 • Датчики перемещения, энкодеры ZETLAB
  Датчики перемещения, энкодеры
  ZET 7054, ZET 7060-E и др.
 • Контроллеры и генераторы ZETLAB
  Контроллеры и генераторы
  ZET 7161, ZET 7060-R и др.
 • Преобразователи ZETLAB
  Преобразователи
  акустич. эмиссии, интерфейсов и др.
 • Микрофоны и гидрофоны ZETLAB
  Микрофоны и гидрофоны
  МПА 216 и др.
 • Датчики пульсации, кавитации, оборотов ZETLAB
  Датчики пульсации, кавитации, оборотов
  PS 2001-50-01 и др.
 • Системы измерения ZETLAB
  Системы измерения
  СДЛ-048, СКСВ, АСИ и др.
 • Системы поверок ZETLAB
  Системы поверок
  ZET 017 и др.
 • SCADA системы ZETLAB
  SCADA системы
  ZETVIEW, SCADA проекты и др.
 • Аксессуары и опции ZETLAB
  Аксессуары и опции
  АК15, АК16, АК21, АК24, АМ50 и др.
 • Программное обеспечение ZETLAB
  Программное обеспечение
  ZETLAB DEMO, BASE и др.

انتخاب محصولات ZETLAB

راحت ترین راه را برای ثبت سفارشنامه یا دریافت اطلاعات در مورد مشخصات، قیمت و زمان تحویل کالا انتخاب کنید.
 1. لیست قیمت

  قیمت های ما را بررسی کنید با دریافت لیست قیمت یا پیشنهاد تجاری رسمی برای محصولات ZETLAB.

 2. مشاوره

  با کارشناسان ما تماس بگیرید برای دریافت مناسب ترین گزینه ها از نظر مشخصات فنی و بودجه ZETLAB

 3. انتخاب آنالوگ

  علامت گذاری رقبای خود را به ما اطلاع دهید و ما بهترین پیشنهاد را از نظر پارامترها و محدوده قیمت به شما ارائه خواهیم داد ZETLAB

 4. سفارشنامه و تحویل

  برای ما درخواست ارسال کنید برای دریافت فاکتور و قرارداد فروش برای اشخاص حقوقی و حقیقی کالا name:

استند اطلاعات ZETLAB

درباره محصولات این شرکت معلومات بیشتر به دست آورید ZETLAB.

گروه شرکت های "تکنولوژی های جدید" (New Technologies)

برای فروش و پشتیبانی لطفاً به شهر تماس بگیرید
همین الان یک سوال بپرس: